ALL SITES SEARCH (700,000 Guides)

About


KNOW IT FROM GUIDER

Sunday, August 14, 2011

Turumba Song Lyrics


“Turumba turumba mariangga; matuwa
tayo't magsaya; sumayaw ng tu-turumba;
puri sa Birhen Maria; turumba turumba sa
Birhen; matuwa tayo't mag-aliw;
turumba'y ating sayawin; puri sa Mahal na
Birhen; biyernes ng makita ka; linggo ng
i-ahon ka; sumayaw ng tu-turumba; puri sa
Birhen Maria, sa Birhen (2x); turumba
turumba sa Birhen; turumba turumba sa
Birhen; turumba'y ating sayawin; puri sa
Mahal na Birhen (repeat).”
Reactions:
About KnowItGuide
Privacy
Terms of Use
Advertise
A Division of Hasloo Network