ALL SITES SEARCH (700,000 Guides)

About


KNOW IT FROM GUIDER

Wednesday, September 4, 2013

Negosyo para sa Pag-unlad ng Pakil


Bakit Kailangan Nating Alagaan ang Bayan ng Pakil

Naalala noy ba ang isang pabula ni Aesop tungkol sa dagang taga siyudad at dagang taga probinsya? Minsang napunta ang dagang taga probinsya sa siyudad. Sinamahan siya ng dagang taga siyudad sa ibat ibang parte ng siyudad sa pangakong mag eenjoy siya. Subalit ang tanging naranasan ng dagang taga probinsya ay mga kalupitan at mga pagkaing tinatapon lang ng mga maybahay doon. Palaging nakikipaghabulan sila sa mga pusa at laging tinutugis ng mga tao. Dahil dito ang dagang taga probinsya ay bumalik sa kanyang probinsya at doon ulit nanirahan.

Katulad ng tao, may umaalis sa bayan nilang sinilangan at may nagbabalik din. Ang mga nananatili sa kanilang bayan ay may karapatan din na maging maayos ang buhay.


Pagkuha ng Konsultant
Maaaring may iba't ibang kakayanang mag-isip ang mga taga-Pakil pero di ito sapat para umangat ito. Kung obserbasyon lamang ang pagbabasehan, mababa ang pag-angat nito.

Ang kahalagahan ng konsultant ay di maiihalintulad sa sanlibong katao na pinagsamama ang mga kaisipan dahil ang isang konsultant ay may isip ng pinagsamang bagay na pinag-aralan na may naging resulta na.

Si John Clements na taga US ay isang consultant sa Pilipinas na naging susi sa pagkalat ng Outsourcing business sa mga probinsya sa Pilipinas. Kung iaaaply natin ang prinsipyo nito sa isang maliit na bayan ng Pakil ay tiyak na may resulta na aasahan.

Mga Pwedeng Pundasyon ng Kaisipan
Si Mike Fernandez ay may expertise sa pagtatayo ng design at web development company sa Maynila at ibang bansa. Siya ay tubong taga Dagupan. Muli siyang nagbalik upang magtayo ng Outsourcing busines na may kinalaman sa web development and design. Target nito ang mga mayayamang municipalidad at siyudad sa paligid nito. Ang PixelHub na naging matagumpay ang sinsabing kumpanya na tinayo ni Mike. Hindi lang ito isang maliit na business subalit ito ay naging example sa iba't ibang may interes sa negosyo na ang pagbabago ay posible. Ang expertise ni Mike ay di matutularan ng iba dahil siya ay isa lang sa naging susi ng pagbabago ng pagnenegosyo sa kanilang lugar.

Engineering Design, Graphic Design, Web Programming, Small Business Application Programming, Talent House etc.
Ilan lang ito sa pwedeng gawin sa bayan ng Pakil. Ang isang konsultant na magiging susi sa pag-unlad sa Pakil ay dapat na may kinalaman sa Small Business mastery at hindi lamang sa public administration. Ang expertise ng isang business consultant ay maglalagay ng pundasyon sa sa operasyon ng business sa Pakil.

Halimbawa, may lugar na dapat ialaan ang maliliit na negosyong ito na pwedeng tawaging Small Business Zone. Doon lalagyan ng mga seguridad ang bawat opisina katulad ng CCTV at mga security measures. Ang komunikasyon ay isa rin sa mahalagang bagay dito. Maaaring maglagay ng isang communication hub na centralized sa lugar na ito para hindi maaantala ang communication. Suporta sa elektrisidad at tubig, ito ay pwedeng lagyan ng malaking generator na babayaran ng mga business tenant na pwede namang ihingi ng tulong sa probinsyal government o pribadong sektor.

Mga implementasyong paghahalimbawa:
 A. Communication infrastructure - maglagay ng landline network o mobile device enhancer na magpapalakas ng signal sa komunikasyon

B. Secured electricity supply - maglagay ng isang standby generator na pwedeng pag-aaari ng isang pribadong tao na pauupahan lamang.

C. Internet infrastructure - maglagay ng isang malakas na internet signal sa isang lugar na tatawaging small business zone.

D. Mobile office or Warehouse - ginagamit sa transportasyon ng dokumento o mga maliliit produkto

E. Small intranet implementation - pagsasagawa ng isang internal communication infrastructure sa iiisang lugar lamang. Ang Intranet ay isang network computer application kung saan makapag-uusap ang mga empleyado at mga business sa pamamagitan ng computer network.

F. Abiding Law consultancy place - Isang lugar ng abogado na palaging naroroon kung kelangan ng mga negosyo.

G. Police visibility and security assistance - Magiging mapayapa ang kalooban ng mga tao sa isang business zone kung may seguridad. Gabi at araw na magtratrabaho ang mga ito.

Convertible Buildings
Kung aasahan nating may magtatayo ng Office Buildings sa isang maliit na "Small Business Zone" ito ang malaking responsibilidad ng Pakil government. Maaring gawing apartment building ang isang office building kung ito ang paraan para di mabakante ang isang opisina. Maaari rin itong gawing conference room ng mga ibang taong may interes dito.

Private and Public Sector Participation
Kung minsan mahirap isipin na maisagawa ang isang malaking proyekto subalit kung may isang konsultant ang bayan ng Pakil sa gagawing proyektong ito, magkakaroon ng liwanag ang bawat kaiisipan ng magpaparticipate dito.

Ang Dam na itatayo sa itaas ng bundok ng Sierra Madre na malapit sa Pakil ay nagkakahalaga ng Bilyon. ngunit ito ay may partisipasyon ng m,ga pribadong sektor at dayuhang consultants.

Kung may bubuuing team na pag-uusapan ang mga kaiisipang ito ay hindi kawalan sa bawat isang taga-Pakil dahil lahat ng ating kababayan ay umaasang di mapagiwanan ng ating mga kapit bayan.

Hindi Susi ang Walang Kwentang Kritisismo
Ang bawat kritisismo ng mga ating kababayan ay maaaring mahalaga at ito ay isang proseso ng demokrasya. Subalit may hangganan ang bawat tao sa kanilang naiiisip. Ibig sabihin ay maaaring di tito makakatulong lalo na kung masyadong Technical ang pag-uusapan. Ang isang kritisismo na walang mahalagang basehan ay walang epekto. Kaya nga ang isang kaiisipang may basehan ay mas mahalaga kahit ito ay isinulat lamang at di isinigaw.

Isang Maling Pagtuturo
Minsan nang maraming nagtakang turuan ng pagnenegosyo ang taga-Pakil subalit ito ay naging hindi solidong paraan sa pag-unlad ng Pakil. Hindi halaga ng buwis ang sukatan dito. Ang pinakamahalaga ay kung ilan ang mabibigyan ng trabaho na may sapat na sweldo at di makakasira sa kalikasan at kapayapaan ng bayan ng Pakil.

Ang isang turong pagnenegosyo o entrepreneurship program ay isa lang sa hakbang para sa pag-angat ng mga negosyo subalit mas mahalaga ay ang mabigyan ng isang grupo o lokasyon na para dito.

Pagtatayo ng Advisory Committee
Pwdeng magtayo ang bayan ng Pakil ng isang komite sa mga natatanging larangan:
1. Remote business application
2. Outsourcing business implementation
3. Marketing utilizing the internet
4. Capitalization
5. Investment security
6. Municipal taxation
7. Building human capital on provinces
8. Law and order to special business zone
9. Physical travel and remote communication
10. Engineering and design
11. Human Networking
12. B2B implementation
13. Assistance to business partnership or sub-contracting

Paghahain ng Plano
Ang plano ay dapat magsimula sa pamumuno ng pinakamataas na opisyal ng bayan at kelengang magkaron ng neutrality sa bawat isa sa grupo.

Hindi kelangang kumpleto ang plano dahil ang mga konsultant ang bubuo nito.

Paghahain ng implementasyon sa Investor
Sino ang hindi tatanggi sa isang planong may magandang kakikitaan. Maaaring buwan ang gugugulin sa pagpaplano subalit taon ang pakinabang nito.

Community leadership, in order to accelerate rural development, must continuously seek new innovative approaches to economic development and must promote proper institution building and partnership in view of those mechanisms that communities could use to leverage resources in order to help potential entrepreneurs and existing companies to grow, as well as to create more choices for entrepreneurs.

Reactions:
About KnowItGuide
Privacy
Terms of Use
Advertise
A Division of Hasloo Network